De vrije school De Regenboog in Eindhoven wil af van dependance

Vrije school De Regenboog wil alle leerlingen weer huisvesten op één enkele locatie. Het schoolbestuur heeft een plan voor de bouw van vier extra lokalen voorgelegd aan de gemeente eindhoven. Ambtenaren toetsen nu of het voldoet aan verordeningen, zoals het bestemmingsplan en het Integraal Huisvestings Plan en ‘eerdere afspraken’, dat de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld voor het basisonderwijs.

Interim-directeur Bart Brouwer vertelt dat de nieuwbouw is gepland op het terrein achter de gymzaal aan de Heideveldstraat, naast de bestaande school aan het Mimosaplein. Op de begane grond is een grote hal gepland. ,,Die missen we nu, terwijl die nodig is voor gezamenlijke activiteiten die essentieel zijn voor ons antroposofisch onderwijs”, zegt Brouwer. De vier lokalen komen boven op de hal. Het terrein is eigendom van de gemeente, bevestigt een woordvoerder.

Vanwege het ruimtegebrek heeft de school sinds drie jaar de benedenverdieping van de leegstaande Mariaschool in de Begoniastraat in gebruik. Brouwer: ,,Ik weet dat sommige ouders van de leerlingen die daar zijn ondergebracht dat fijn vinden, want het is een kleine, overzichtelijke groep kinderen. Maar voor de school en ook uit pedagogisch oogpunt is het beter om alles op één plek te hebben.”

De vrije school trekt veel leerlingen uit het stadsdeel Stratum (45,5 procent). De rest komt vooral uit het zuiden van de stad en omliggende dorpen. Terwijl het aantal jonge kinderen in de regio stabiliseert, zag de school het aantal de laatste jaren toenemen. Op dit moment zijn er 540. Brouwer meent dat de vrije school voor veel ouders aantrekkelijk is ‘vanwege de sfeer, eigenheid en geborgenheid’.

Te groot risico

Enige tijd was er het plan voor een derde leerstroom, ofwel drie groepen 1 tot en met 8. Brouwer: ,,Maar dat bleek financieel een te groot risico. Didactisch gezien is de ideale groepsgrootte 26 leerlingen, economisch gezien kom je uit op 28. Maar als je voor bijvoorbeeld het derde leerjaar 60 leerlingen hebt, krijg je drie groepen van 20. Dat wordt dan wel duur, omdat dat mogelijk ook jaren zo blijft.”

Als er ambtelijke overeenstemming is over het bouwplan, wordt het – met eventuele aanpassingen – voorgelegd aan het college van B en W en zal wethouder Jan Steenbakkers een akkoord moeten geven.

Daarom beperkte het schoolbestuur het aantal zij-instromers om voorrang te geven aan kinderen die van een andere vrije school komen. Bij de 4-jarigen komen kinderen van de inpandige opvang Wonderboom het eerst aan de beurt.